METSELWERK

Metselen is een techniek waarbij stenen of blokken met specie of lijm op of tegen elkaar worden 
gelegd. De stenen worden in een bepaald verband aangebracht. De ogenschijnlijk simpele techniek 
van het metselen is meer dan alleen het stapelen van stenen. De hoofdzaak is dat de stenen zodanig 
in de metselspecie worden gewreven dat alle ruimten tussen de stenen volledig vol raken, met andere 
woorden dat er zogenaamd vol en zat wordt gewerkt. Dit vergt de nodige ervaring. Baksteen metselt 
muren (klein en groot), balkons, schoorstenen en zelfs bloembakken! 

Balkon herstellen/hek plaatsen voor

 

Balkon herstellen/hek plaatsen na

 

Lekkages verhelpen voor

 

Lekkages verhelpen na

 

Balkons metselen voor

 

Balkons metselen na


Metselwerk voor

 

Metselwerk voor


Metselwerk voor

 

Metselwerk na